Veteriner Hekimlerin hayvan sağlığı ve tedavisi dışında insan sağlığını korumakta önemli görev ve sorumluluk alan bir meslek olduğunu, 250 den fazla zoonoz hastalıkla uğraşan, yaz-kış, gece-gündüz demeden hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan ıslahı ve neticesinde toplum sağlığını düşünen; bu uğurda her türlü riskli ortamlarda, elverişsiz koşullarda canla başla hizmet veren , ağzı dili olmayan canlılara şifa verebilmek için uğraşan; Ülkemizin artık “ Tek Tıp, Tek Sağlık “ konseptine geçmesini isteyen insanlarız.

Yakın geçmişimizde mesleğimizde yaşadığımız pek çok sıkıntının, eksikliklerin ve kaybettiğimiz haklarımızın kısa bir sürede kazanımının mümkün olmadığı zorlu bir sürecin başlangıç noktasındayız.

Bu başlangıcın ilk adımının hızlı ve büyük atılması konusunda sizlere ve bize düşen bir arada birlik içinde olmak mesleki etik ve deantoloji kurallarına uymakla mümkün olacaktır.

İletişimin ve sosyal medyanın çok aktif kullanıldığı günümüzde bizlerinde bundan iyi yönlerde faydalanmamız gerekmektedir. İşte bu amaç için yeni ve güncel bilgilere kısa sürede ulaşabileceğimize inandığımız, bilginin doğru, şeffaf, ulaşılabilir, yapıcı olmak kaydıyla eleştirilebilir olmasını sağlayacak meslek vizyonumuza uygun bir site yapılanmasına ihtiyacımız olduğu kanaati ile başladığımız ve her zaman güncellemelerle aktif tutmaya çalışacağımız sanal yeni yüzümüzle karşı karşıyayız.

Mesleğimizi onure etmek, verdiğimiz sevgi ve mesleki saygımızın karşılığını almak için her zaman düşünceli ve akılcı davranışlar içinde olmamız gerekmektedir ki; bugün sayıları 32 yi aşan fakülte sayımızla her yıl binlerce yeni Veteriner Hekim meslektaşımız aramıza katılmaktadır.

Gerçek ve uzun süreçli bir davranış içerisinde olmamız; Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçten daha çabuk kurtulmamız, yıpranmadan kendi mesleğimiz adına kazanımlar sağlayarak ekonomik refaha ulaşmamızdaki engelleri daha hızlı bir şekilde bertaraf etmek adına gerekmektedir.

Sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel birlikteliği sağlamak, bizim gibi toplumun her kesimine ulaşan başka bir meslek yoktur ki ; kolay olacaktır inancındayım.

Tüm sevgi ve saygılarımla.